Remiss av nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2018-2029 Diarienummer: N2017/05430/TIF

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit till Näringsdepartementet avseende Nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2018-2029. Utöver de remissvar som redovisas här har det även inkommit remissvar från enskilda. Bland dem finns en stor mängd svar som framför som sin ståndpunkt att Horstensleden inte bör ingå i den nationella planen för 2018–2029.

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Presentationer från remissmöte den 25 oktober 2017

Den 25 oktober 2017 hölls ett remissmöte på Näringsdepartementet angående den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2018-2029. Här kan du ta del av presentationerna från de olika regionerna.

Presentationer från remissmöte den 15 november 2017

Den 15 november 2017 hölls ett remissmöte på Näringsdepartementet angående den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2018-2029. Här kan du ta del av presentationerna från näringslivet.

Trafikverkets presentationsbilder från remissmötet med civila samhället den 31 januari 2018